• 496328147856120_1349x450.jpg
 • 413706346843419_1349x450.jpg
 • 555146773396776_1349x450.jpg
 • 281083277922766_1349x450.jpg
 • 720143990723217_1349x450.jpg
 • 087508640540924_1349x450.png
 • 545061399764577_1349x450.png
 • 264635419827110_1349x450.jpg
 • 163808397471419_1349x450.png
 • 120300978330366_1349x450.png
 • 809801455635095_1349x450.png
 • 208909928108420_1349x450.png

Hỗ trợ trực tuyến

icon-list    Mr.Byun (CEO)0974 64 79 49

icon-list    Mr.Tuấn (Sales)0902 84 27 84

Dự án

REE TOWER

Tòa nhà Ree tower​

Tên công trình: Tòa nhà Ree tower
Địa điểm: 09 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục thi công: Cửa chống cháy
Nhãn hiệu sản phẩm: Cửa chống cháy Dodo
Khối lượng thi công: 360 bộ cửa
Thời gian thi công: Năm 2011

 

 

Dự án tiêu biểu

back-to-top.png