DK Vina Factory

Tên dự án: DK Vina Factory

Chủ đầu tư: DK Vina

Địa điểm: Đồng Nai

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Mặt dựng thép trang trí

Thời gian hoàn thành: 2016

23 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *