Chang Shin Factory

Tên dự án: Chang Shin Factory

Chủ đầu tư: Chang Shin

Địa điểm: Đồng Nai

Hạng mục thi công: Mặt dựng kính, Cửa thép chống cháy, Kim loại tổng hợp

Thời gian hoàn thành: 2016

22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *