CJ-SC

Tên dự án: CJ-SC

Chủ đầu tư: CJ-SC

Địa điểm: Vũng Tàu

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Cửa bật nhanh, Lan can tay vịn, Kim loại tổng hợp

Thời gian hoàn thành: 2013

p1060615 1 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *