DK Vina Factory

Tên dự án: DK Vina Factory

Chủ đầu tư: DK Vina

Địa điểm: Đồng Nai

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Mặt dựng thép trang trí

Thời gian hoàn thành: 2016

23 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *