First Team

Tên dự án: First Team

Chủ đầu tư: Nameson

Địa điểm: Tây Ninh

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Cửa lùa

Thời gian hoàn thành: 2016

22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *