Yunam Bình Dương

Tên dự án: Yunam Bình Dương

Chủ đầu tư: Yunam

Địa điểm: Bình Dương

Hạng mục thi công: Kim loại tổng hợp

Thời gian hoàn thành: 2016

bdnc 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *