First Team

Tên dự án: First Team

Chủ đầu tư: Nameson

Địa điểm: Tây Ninh

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Cửa lùa

Thời gian hoàn thành: 2016

22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *