Goonam thực hiện chiến dịch “3 tại chỗ” trong đêm

20:30 ngày 13.07.2021 là một kỉ niệm đặc biệt đối với công ty; nhận được thông báo khẩn cấp từ Phòng hành chính, lập tức trong tích tắc 2 giờ, công ty đã huy động gần như toàn bộ đội ngũ đủ để có thể cùng ăn, cùng ở, cùng làm ngay tại nhà máy. Nhờ đó, Goonam đã không để đứt gãy chuỗi cung ứng và có thể gia công kịp giao hàng đúng tiến độ cho một số dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *