Masteri Thao Dien

Tên dự án: Masteri Thao Dien

Chủ đầu tư: Thao Dien Inviestment

Địa điểm: Quận 2, TP.HCM

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy

Thời gian hoàn thành: 2017

29 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *