Sai Gon Ban Me Hotel

Tên dự án: Sai Gon Ban Me Hotel

Địa điểm: Dak Lak

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy

Thời gian thi công: 2012

Thời gian hoàn thành: 2012

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *