The Marq

Tên dự án: The Marq

Chủ đầu tư: NDC An Khang Joint Stock Company

Địa điểm: Quận 1, TP.HCM

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy, Mặt dựng thép trang trí

Thời gian hoàn thành: 2021

phoi canh du an the marq quan 1

The Marq

Project name: The Marq
 
Investor: NDC An Khang Joint Stock Company
 
Location: District 1, HCMC
 
Construction items: Fireproof steel doors, Decorative steel facades
 
Completion time: 2021
phoi canh du an the marq quan 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *