Uniben Factory

Tên dự án: Uniben Factory

Chủ đầu tư: Uniben

Địa điểm: Bình Dương

Hạng mục thi công: Cửa thép chống cháy

Thời gian hoàn thành: 2019

44 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *